Waar kan ik terecht voor mesologie in Roosendaal?

Tegenwoordig wordt er vaak voor een bepaalde geneeswijze gekozen namelijk voor mesologie. Het is een concept waarbij de reguliere kennis wordt samengevoegd met de kennis uit de alternatieve geneeswijze. Deze manier wordt vooral gebruikt voor Mesologie in Roosendaalchronische aandoeningen. De geneeswijze van de mesologie is vooral gericht op de individuele benadering van de patiënt, waarbij de zelf genezende werking van het organisme centraal staat. Iedere mens staat altijd in een wisselend contact met zijn of haar omgeving. Dit contact wordt gevormd door de spijsvertering en de luchtwegen. Dit wordt het entoderm genoemd. Ook het zenuwstelsel en de huid zijn belangrijk voor de wisselwerking. Hierbij kunt u denken aan de hersenen, zintuigen en de huid (ectoderm). De reacties vinden plaats in het bindweefsel van de mens het mesoderm. Omdat er meerdere symptomen kunnen optreden, waardoor er een ziektebeeld kan ontstaan, moet het onderzocht worden. De mesologie gaat uit van de vijf aspecten van het menselijke bestaan. Het gaat uit van het fysiek aspect, emotionele aspect, mentaal aspect, energetische aspect en het existentieel aspect.

Het fysieke aspect gaat uit van het lichamelijke functioneren. Hierbij worden alle vormen onder de aandacht gebracht.

Het emotioneel aspect spreekt voor zich. Hierbij kijkt men vooral naar de gevoelens van de mens, zorgen, teleurstelling, angst, vreugde en verdriet.

Bij het mentaal aspect komt het karakter naar voren. Men kijkt naar de principes, gedachten, normen en waarden.

Bij het energetische aspect kijkt men naar alle vormen van de energie.

Voor het existentieel aspect bekijkt men het hoogste bewustzijn van de mens.

Plan van aanpak van de mesoloog

Om al deze manieren te bekijken heeft een mesoloog meestal een plan van aanpak opgesteld. Zo zijn er verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen worden. Men kan de psychologie en filosofie gebruiken, maar ook de reguliere geneeskunde. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van de oosterse geneeskunde.

Mesoloog in Roosendaal

U kunt ook gebruik maken van een Mesoloog in Roosendaal. U krijgt daarbij, indien u een afspraak wilt maken eerst een uitvoerige vragenlijst toegestuurd. Hierin staan de vragen over de klachten die u heeft. Ook komen er vragen aan bod over de leefgewoontes en algemene symptomen. Wanneer u vervolgens een afspraak heeft, worden de belangrijkste onderdelen uitvoerig besproken. Er kan aan de hand van het gesprek een behandelingsmethode worden gestart. Een lichamelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheid waarbij gekeken wordt naar de organen, huid en gewrichten. Nadat het totale beeld is vastgesteld, kan een behandelingsplan worden opgesteld. U kunt bepaalde voedingsadviezen krijgen, maar ook bijvoorbeeld homeopathische hulpmiddelen. Er kunnen enzymen en vitaminen worden voorgeschreven. Ook mineralen en aminozuren kunnen worden toegediend.

Mesologie in combinatie met fysiotherapie

Soms wordt een patiënt, indien nodig, doorverwezen naar een fysiotherapeut. Ook zal een mesoloog een patiënt doorverwijzen, indien hij of zij daar de noodzaak van inziet, naar een reguliere arts of osteopaat. Een mesoloog wordt vooral ingeschakeld voor de chronische klachten. Hierbij kunt u denken aan langdurige moeheid, hoofdpijn, migraine, menstruatieproblemen, nek- en schouderklachten en dergelijke. Een mesoloog streeft naar een goede samenwerking met de artsen en specialisten. Een mesoloog heeft een Academische opleiding gehad voor Mesologie. Dit is een hbo-opleiding. Het is een beschermd beroep en de mesoloog dient zich regelmatig bij te scholen.

Posted by: admin on

Tags: , ,