Advocaat gespecialiseerd in huurrecht nodig?

Wanneer hebt u een advocaat nodig die is gespecialiseerd in huurrecht?
Als huurder zou u kunnen denken dat het huurrecht een interessant subgenre is binnen deAdvocaat huurrecht rechtswetenschappen. Er zullen altijd problemen blijven bestaan tussen huurders van een woning en de verhuurders, dus is het bijna gegarandeerd; als advocaat gespecialiseerd in huurrecht heb je altijd werk.

En in principe is dat ook waar natuurlijk. In de meeste gevallen zal het gaan om zaken waarin twee advocaten met het probleem van hun respectievelijke cliƫnten, met elkaar in de clinch lijken te gaan. Dat hoort echter wel bij het werk van een huurrecht-specialist.

Het is bijna altijd een goed idee een gespecialiseerde advocaat een blik te laten werpen op een huurcontract. Daarmee kunt u heel veel problemen voor het ondertekenen aankaarten bij de verhuurder. Nog belangrijker, de huurrecht-specialist kan de verhuurder aanspreken op onderdelen van het contract die niet overeen komen met het geldend recht.

Een paar voorbeelden van waar het mis kan gaan bij woningverhuur:

 • De verhuurder moet een rechtsgeldig huurcontract aanbieden.
  En een rechtsgeldig huurcontract is een overeenkomst voor een jaar, met dien verstande dat daar een stilzwijgende verlenging op volgt.
  De verhuurder kan u misschien laten denken dat die verlenging helemaal niet zo vanzelfsprekend is als het woord “stilzwijgend” doet vermoeden.
 • De bedoeling van de wet is duidelijk.
  U bent verplicht de woning voor ten minste een jaar te huren. De verhuurder moet wanneer er geen problemen zijn de huur verlengen voor telkens een jaar. Het is een recht van de huurder en een verlichting van de verhuurder, niet andersom!
 • De verhuurder mag in het huurcontract verwijzen naar “Algemene Voorwaarden”.
  Maar dan moet er wel sprake zijn van echte Algemene Voorwaarden. De verhuurder is dus verplicht u een kopie te overhandigen van die Algemene Voorwaarden.

Het Rijk houdt toezicht op wetgeving woningverhuur.

De wetgever houdt via wetten en voorschriften een beetje toezicht op het huren en verhuren van woningen. De laatste wijzigingen in de huurwet. Zo moet er eind volgend jaar een eind komen aan de grote verschillen in de huren van vooral sociale woningen.

Ook zijn er speciale huurverhogingen afgesproken om er bij huurders op aan te dringen uit de sociale woningbouw te verhuizen wanneer hun inkomen verbeterd.
Ook huurvoorwaarden en de kwaliteit van huurwoningen of kamers valt onder een zekere regelgeving.

Het is voor een gewone huurder niet mogelijk al die wetten en regels te kennen.

Daarom is het altijd een goed idee eens een afspraak te maken met een jurist gespecialiseerd in het huurrecht.

Doet u dat binnen zes maanden na het ondertekenen van het huurcontract kan het zelfs zo zijn dat u geld terugkrijgt. Wanneer de huur te hoog is kan dat via een eenvoudige procedure bij de huurcommissie aangekaart worden bij de verhuurder. Binnen de eerste zes maanden kan een huurverlaging met terugwerkende kracht bedongen worden. Na die eerste zes maanden kan dat niet meer.