Behoefte aan bezinning en bewuster leven? Ga op stilteretraite!

Mensen hebben behoefte om nieuwe ervaringen op te doen. Ze hebben behoefte aan bezinning en ze willen een bewuster leven. Het aantal spirituele reizen groeit nog steeds. Er is sprake van een trend. Steeds meer mensen willen zich tijdens hun vakantie verrijken en een persoonlijke ervaring te beleven. Tijdens een Read More

ESTA aanvragen, wat komt er allemaal bij kijken?

Het is lang zo geweest dat men, om naar de Verenigde Staten af te reizen, een visa moest hebben. Had u dat niet dat werd de toegang geweigerd. Het verkrijgen van een visa was vaak een langdurig proces. Tegenwoordig is dat alles veranderd en gaat dat veel eenvoudiger bij onder Read More